Operatørvedligeholdelse - hvad det er, og hvordan du lykkes

Hvad er operatørvedligeholdelse?

Operatørvedligeholdelse er en metode til at øge den tekniske tilgængelighed ved at give maskinoperatører mulighed for at udføre rutinemæssige vedligeholdelsesaktiviteter på det udstyr, de håndterer.
Dette er ofte af en enklere art og aflaster derfor vedligeholdelsesafdelingen, der ofte er optaget med mere komplicerede reparationer og vedligeholdelse.

Operatørvedligeholdelse er oprindeligt fra Japan og Toyota-gruppen. Hos Toyota havde vedligeholdelsesafdelingerne ikke nok tid til at udføre al rutinemæssig vedligeholdelse. Samtidig gav overgangen til en mere automatiseret produktion maskinoperatørerne mere tid, og derfor blev operatørvedligeholdelse en naturlig konsekvens.

I dag har mange virksomheder over hele verden implementeret operatørvedligeholdelse som en måde at reducere produktionsforstyrrelser og øge produktiviteten.

Hvad er fordelene ved operatørvedligeholdelse?

Overførsel af en del af vedligeholdelsen til maskinoperatørerne kan øge andelen af ​​forebyggende vedligeholdelse og derved forbedre tilgængeligheden.

Det hjælper også med at give operatøren et bedre kendskab til sine faciliteter og hvordan de fungerer.

En anden fordel er, at maskinoperatørerne hurtigt kan identificere små vinduer uden drift, hvor han kan udføre simpelt vedligehold, så udstyret altid er funktionelt. Som et resultat bliver vedligeholdelse, mere synkroniseret med produktionen og udføres hyppigere, selv i intensive produktionsperioder.

Da vedligeholdelsesafdelingen ikke længere behøver at køre mellem små job, kan de i stedet fokusere på at mestre mere komplicerede job. Over tid kan de endda fokusere på kontinuerlig forbedring og videns overførsel.

En anden fordel er at kunne drage nytte af operatørernes erfaring og viden om, hvornår udstyret er i god stand, eller når noget afviger fra det normale. Når operatører er i stand til at identificere fejl, håndtere fejl og endda forhindre fejl, vil tilgængeligheden øges markant.

Hvordan begynder du at arbejde med operatørvedligeholdelse?

Som med meget andet begynder operatørvedligeholdelse med godt lederskab. Ledelsen skal have en klar vision, der er let at kommunikere til både produktionsafdelingen og vedligeholdelsesafdelingen.

Gennem klart ejerskab og defineret ansvar bliver det lettere at opdele, hvem der gør hvad og hvilke grænser der er for ansvaret. Alle er dybest set ansvarlige personer, der ønsker at bidrage til deres arbejdspladser, hvilket er tydeligt, når ejerskabet får klare grænser.

Klicheen om at alles ansvar er ingens ansvar stemmer ofte alt for godt, så at specificere ansvar giver altså positive resultater

Det kan være en god ide at få vedligeholdelsesteknikere til at træne maskinoperatører i enklere vedligeholdelsesoperationer og derved bidrage med velinvesteret videns overførsel.

Maskinleverandører kan ofte også tilbyde træningsprogrammer.

Ved at oprette enkle tjeklister med et par punkter, der skal gøres regelmæssigt, bliver det nemt for alle at følge instruktionerne.

For at undgå faldgruber

Selvfølgelig er det ikke ualmindeligt, at virksomheder mislykkes med deres TPM-projekter og operatørvedligeholdelse. Som et eksempel ville en børsnoteret industrikoncern indføre operatørvedligeholdelse på sine seks produktionsenheder, hvoraf kun en produktionsenhed nåede målet. Hvorfor skete det?

En sandsynlig teori om, hvorfor man ikke lykkedes, var for lav interesse og for lav bevidsthed blandt operatørerne som et resultat af uklar ledelse. Ledelsens tvetydighed var således den vigtigste enkeltfaktor.

Således kunne den industrielle gruppe have gjort mere for at hjælpe ledere med lettere at kommunikere målscenariet og vejen til det.

Mange i branchen ved ofte, hvad der er nødvendigt for at forbedre driften, men uden lederens initiativ og støtte kører du i det samme spor uden noget klart mål.

For at lykkes med en introduktion kræves der støtte fra en højere instans med konstant opfølgning på, hvad der går godt, og hvad der har brug for støtte.

Desuden kan manglen på systemstøtte også være en del af forklaringen på, hvorfor implementeringen ikke lykkedes.

En generel indsigelse mod 5S metoden er, at den er omkostningskrævende og ikke giver meget tilbage. Det kan være at købe en masse materialer såsom skabe og værktøjskasser, som så muligvis ikke giver nogen synlig gevinst.

I stedet handler 5S om at optimere processen og ikke om at indkøbe sig frem til målet. Alt handler i sidste ende om mennesker, og derfor er investeringen i enkeltpersoner meget vigtigere end det materielle.

Praktisk anvendelse af operatørvedligeholdelse

Operatørvedligeholdelse er ofte del af et syv-trins program, men for at holde det enkelt har vi valgt at begrænse os til fire vigtige foranstaltninger.

Regelmæssig rengøring

1. Rengøring

En enkel, men effektiv foranstaltning for større tilgængelighed, er regelmæssigt at rengøre udstyret for støv, spåner, overskydende fedt etc.

Korrekt og regelmæssig smøring

2. Smøring

Betjening af maskiner med dårlig eller utilstrækkelig smøring indebærer en høj risiko for slid og skader. Ved regelmæssigt at smøre ordentligt, vil resultatet være mindre slitage.

Regelmæssige justeringer
Regelmæssig tilsyn

3. Juster

Driftstop kan ofte skyldes vibrationer, hvilket kan reduceres ved f.eks. at efterspænde bolte og skruer regelmæssigt.

4. Overvågning

Ved at være opmærksom på forskellige parametre, såsom temperaturer, tryk eller støj, kan operatørerne advares om driften og for eksempel slukke udstyret eller lade det køle af, inden det bliver beskadiget.

Ved at øge mængden af ​​tilsyn med kontrol, olieanalyse og aflæsninger kan en stor del af det afhjælpende vedligehold reduceres.

Hvilken support til operatørvedligeholdelse er der i vedligeholdelsessystemet?

Ved at planlægge operatørvedligeholdelse i vedligeholdelsessystemet, kan du systematisere aktiviteterne og sikre, at alle har mulighed for at udføre foranstaltningerne på samme måde.

I aktivitetslisten kan du sikre dig, at vedligeholdelse altid udføres ved at kontrollere, at der ikke er åbne arbejdsordrer.

Maskinleverandørens vedligeholds instruktioner kan detaljeres med billeder og pile. Ved at placere dokumenterne på enhedens dokumentfane i vedligeholdelsessystemet er instruktionerne hurtigt tilgængelige for alle.

Da alle har filmkameraer af høj kvalitet på deres telefoner, kan du endda optage, når en vedligeholdelsesoperation udføres korrekt. Du kan derefter gemme videofilmen og placere den på maskinens dokumentfane i vedligeholdelsessystemet.

Derudover har maskinleverandørerne muligvis allerede færdige videoer.

Nye kolleger eller vikarer kan komme hurtigt videre uden nogen omfattende introduktion.

Ved at tilføje ansvarligt personale til enheden i vedligeholdelsessystemet, vil personen være involveret i, hvad der sker, og hvad der skal gøres. Ejerskab bliver også officielt, så alle ved nøjagtigt, hvordan divisionen ser ud, mens risikoen for misforståelse forsvinder.

Maskinoperatører kan rundere deres udstyr eller linjer vha. vedligeholdelsesappen. Kontrolpunkter kan vinges af, og værdier kan indtastes. Hvis en værdi er for høj eller lav, kan dette gengives i en advarsel og i sidste ende en fejlrapport og arbejdsordre.

Vedligeholdelsesappen bidrager med en lav indlæringskurve og lader operatører krydse punkterne af, trin for trin.

Resumé:

Operatørvedligeholdelse er en effektiv måde at øge produktiviteten ved at udnytte operatørens viden og nærhed til udstyret. Samtidig kan vedligeholdelsesafdelingen aflastes og fokusere på de foranstaltninger, der virkelig kræver dedikeret ekspertkundskab.

Til at begynde med har operatører brug for support i form af instruktioner, træning og digitale tjeklister. Ved at træne og udvikle medarbejderne vil projektet have meget bedre chancer for at nå i mål.

Det er meget vigtigt at kommunikere målscenariet og hvordan man kommer dertil.

Vedligeholdelsessystemet indeholder den understøttelse, der er nødvendig for at bygge projektet op fra bunden og samtidig standardisere processen. Appen giver enhver mulighed for at udføre opgaverne korrekt.

Dokumentfanen er et praktisk sted til at gemme dokumenter, instruktioner og videoguider.

Når du har implementeret operatørvedligeholdelse, vil du med tiden kunne se, at den tekniske tilgængelighed øges. Vedligeholdelsessystemet indeholder de rapporter og nøgletal, der kræves for at kontrollere, at udviklingen går godt.

Som normalt kan du kontakte din konsulent, hvis du har brug for hjælp til at komme i gang, hvad enten det er operatørvedligeholdelse generelt eller support til vedligeholdelsessystemet i særdeleshed.

Held og lykke med dit forbedringsarbejde!

Udforsk Idus Online
Er du allerede kunde?
Kontakt din vedligeholdelsesekspert

Tilmeld dig og få vores E-bog gratis!

Når du tilmelder din e-mail, behandles den i henhold til Idus’ integritetspolitik

Ved at bruge Idus.dk acceptedre du vores privatlivspolitik.