Reservedelsstyring
– Den store værdiskaber

De rigtige reservedele på det rigtige tidspunkt

Reservedelsstyring handler om at forsyne virksomheden med de rigtige reservedele på det rigtige tidspunkt for at kunne udskifte vigtige dele, når det er nødvendigt. At holde styr på sine reservedele er vigtigt, fordi producerende virksomheder lider et stort økonomisk tab, når maskiner står stille p.g.a. mangel på reservedele. 

Det gælder både ved uplanlagt nedetid og planlagte forebyggende vedligeholdelsesopgaver. 

Reservedelsstyring, en af de største værdiskabere

Nogle virksomheder forsøger at løse udfordringerne ved reservedelshåndtering ved at indkøbe alle tænkelige reservedele, der kan være nødvendige, før fejl opstår. Problemet med dette er, at store lagre binder store mængder kapital, penge som virksomheden skal bruge til andre ting. Nogle reservedele kan koste titusindvis af kroner, mens andre reservedele har en bedstfør-dato, inden for eksempel gummi tørrer op, og olier mister deres kvalitet. 

Formålet med effektiv reservedelsstyring er at finde de rigtige sikkerhedsmargener for hvad man skal have på lager og hvad der kan være et par dage væk. En forbedret reservedelsstyring er en kæmpe kilde til værdiskabelse, hvis den rette balance findes. 

Nøglerne til bedre forudsigelighed

Den første nøgle til at opnå bedre reservedelsstyring er regelmæssigt at efterse maskinerne. Eftersyn giver virksomheden mere forberedelsestid til at bestille reservedele, før der opstår nedbrud. 

Et andet trin er forebyggende at udskifte dele, før de går i stykker, og at bestille delene hjem et stykke tid, før arbejdet skal udføres. Hvor længe afhænger af anlæggets geografiske placering og hvor leverandørerne er placeret. En olieplatform i Nordsøen har brug for bedre planlægning end en virksomhed indenfor fødevareindustrien i en millionby. 

En grundlæggende forudsætning for effektiv reservedelsstyring er et vedligeholdelsessystem, der fortæller dig, hvornår et stykke udstyr nærmer sig sit vedligeholdelsesinterval, og som også fortæller dig, hvilke dele der skal bestilles og fra hvilken leverandør. 

Artiklar i Idus

Tre tips til at undgå akut mangel på reservedele:

Registrér og systematisér

Registrér alle de reservedele, der hører til din maskinpark, hvor mange bruger du gentagne gange og kan du bruge de samme reservedele til forskellige maskiner? Vi har set virksomheder reducere lagerbeholdningen med 60 % blot ved at finde dubletter og ubrugte materialer. 

I et andet nyligt projekt var et lille energiselskab i stand til at gå fra ikke at kende værdien af deres vedligeholdelseslager til at vide, hvor mange millioner der var bundet i reservedele. Dette er meget almindeligt, når lageret ikke er digitaliseret. 

ABC-klassificér reservedelene baseret på kritikalitet. En A-klassificeret reservedel skal altid være hjemme, en B-klassificeret hos den rigtige leverandørdage væk forudsat at du er god til at overholde FV-intervaller. 

Balancesikkerhed

Tal med dine leverandører og spørg, om de vil overveje at opbevare nogle reservedele hos dig et anvist sted. Dette strategiske samarbejde kan skabe stor merværdi for begge parter, som kan gavne samarbejdet. Mange reservedelsleverandører har også udfordringer med pladsmangel og leveringssikkerhed. 

For at kunne stolelagerbalancen skal vi kunne stole på, at tallet i systemet altid er korrekt. Tilliden forudsætter, at alle medarbejdere logger deres handlinger, når de forlader lageret med reservedelen i hånden. Det kan for eksempel gøres ved at efterlade en seddel i en postkasse til en reservedelsansvarlig eller ved at skrive i en bog og så få en leder til at overstrege kommentaren i bogen efter udtagning fra vedligeholdelsessystemet. 

Ideelt set bør balancesikkerheden opretholdes ved at mærke reservedelene med stregkoder eller QR-koder og ved at scanne koden og udtage materialet. 

Reservdelar i Idusappen

Hvis reservedelene indgår i et større vedligeholdelsesarbejde, samles alt på en palle eller i en plastbakke med et arbejdsordrenummer og alle materialer trækkes fra, når arbejdet er udført. 

Resultatet af bedre reservedelshåndtering

Det vigtigste af alt er at samle dine medarbejdere og forklare, hvorfor I ønsker at systematisere reservedelshåndtering og det store overskud det vil give. Forklar hvilket mål alle ønsker at opnå og beskriv det fremtidige scenarie, der gør alles hverdag lettere. 

Idus vedligeholdelsessystem indeholder moduler til reservedelsstyring, opbevaring og indkøb og giver dig kontrol over din vedligeholdelse og reservedelsstyring. 

Opsummering

Der er mange grunde til at forbedre sin reservedelshåndtering. Med ganske små skridt kan du skabe store forbedringer på kort sigt med stor positiv indflydelse på hele virksomheden. På længere sigt kan hele virksomheden blive mere økonomisk bæredygtig. 

Nøglerne til at nå dertil er digitalisering, teamwork og forståelse af målet. Som med alt andet inden for forbedringsarbejde er der ingen, der kan gøre alt på én gang. Tværtimod anbefaler vi at gøre én ting ad gangen og mødes for at diskutere resultaterne. Diskutér, hvad der gik godt, hvad der kunne være bedre, og hvad der derefter skal ske. Ejerskab og deltagelse i forbedringsarbejdet vil virke som en katalysator for få yderligere forbedringe. 

Held og lykke med forbedringsarbejdet! 

Nysgerrig på vedligeholdssystem?
Udforsk Idus Online

Tilmeld dig og få vores E-bog gratis!

Når du tilmelder din e-mail, behandles den i henhold til Idus’ integritetspolitik

Ved at bruge Idus.dk acceptedre du vores privatlivspolitik.