5 vedligeholdelsesrapporter alle burde køre regelmæssigt

Introduktion til rapporter

Rapporter er et af de vigtigste moduler i ethvert vedligeholdelsessystem. Det er her vi tager alt, hvad vi har lagt i systemet, og lader vores inputdata vise den aktuelle status for virksomheden og hvad vi har brug for at forbedre på lang sigt.

Rapporter kan for eksempel vise opfyldelsen af vedligeholdelsesmålet, identificere flaskehalse i produktionen og give ledetråde i årsagsundersøgelser.

Der er et stort antal rapporter, der leveres som standard i systemet, og tilpasningsmulighederne er næsten ubegrænsedeDerfor kan det også være vanskeligt at vide, hvilke rapporter der er bedst at komme i gang med.

Derfor kan det også være vanskeligt at vide, hvilke rapporter der er bedst at komme i gang med.

Med dette blogindlæg ønsker vi at liste vores fem rapporter op, som alle virksomheder skal køre regelmæssigt, og som giver et solidt fundament at stå på.

Vores 5 anbefalede rapporter

Rapport 1: Fordeling af vedligeholdsformer

Denne rapport er en sammenligning af de former for vedligehold, der er udført over en bestemt periode, oftest den foregående måned eller år. Rapporten giver en indikation af, hvordan det går med virksomhedens arbejde mod at opnå mere forebyggende vedligehold. 

Normalt er målet et forhold på 80-20 mellem forebyggende vedligehold og afhjælpende vedligehold. Da målopfyldelsen kan variere over tid, er det en god ide at se på flere sammenlignelige perioder på samme tid, for at se om udviklingen bevæger sig i den rigtige retning. 

Rapport 2) Antal udførte opgaver pr. afdeling

Afdelingsrapporten bruges til at kunne se, og sammenligne, hvordan forskellige afdelingers arbejdsbelastning ser ud. 

Fordelen med denne rapport er desuden, at den giver en god indikation på, om nye praktiske tiltag eller udskiftning af bestemt udstyr, faktisk gør en forskel i balancen mellem afhjælpende og forebyggende vedligehold. 

Rapport 3) Overskredet tid på forebyggende- og afhjælpende vedligeholdsopgaver

Denne rapport viser, om virksomheden har de rette betingelser for at udføre sit arbejde til tiden, baseret på den afslutningsdatosom angivei arbejdsordrerne. 

Overholdelse af tid kan give vedligeholdelseschefen indikationer af hvor der kan opnås tidsforbedringerMulige indsigter kan være f.eks. om der skal forbedres noget i planlægningenom der bruges for meget tid på levering af dele eller om der er behov for opkvalificering af medarbejderne. 

Rapport 4) Top ti enheder på antal afhjælpende vedligeholdsopgaver

Dette er en af de mest almindelige rapporter, som viser hvilke enheder der har den højeste fejlrate og derfor kræver målrettet handling. Ved at gå skridtet videre og filtrere på hvilke specifikke fejl der opstår, kan du fange eventuelle mønstre. Dette er et godt første skridt i en årsagsanalyse. 

Rapport 5) Omkostninger pr. enhed

Omkostningsrapporten visualiserer de specifikke omkostninger for en enhed. Omkostningerne kan opdeles i forskellige poster, såsom intern tid, ekstern tid, materialeomkostninger og andre omkostninger.

Omkostningsrapporten giver en solid indikation om enheden er rentabel eller ej, og kan derfor danne et godt faktuelt beslutningsgrundlag for, om enheden skal renoveres eller om der skal investeres i nyt udstyr. 

Opsummering:

Rapporter er vigtige for at kunne følge op på vedligeholdsafdelingens nøgletal. Der er selvfølgelig flere ting at følge op på, men et godt første skridt er f.eks. at se om deafhjælpende vedligehold er i en nedadgående kurve, eller om fejlprocenten falder.

Du kan både tage pulsen på virksomheden her og nu, men også finde værdifuld indsigt, der skaber forbedringer langt ind i fremtiden. 

Hvis du kører disse fem rapporter regelmæssigt, er du bestemt kommet langt i dit forbedringsarbejde. 

Idus indeholder et stort antal standardrapporter. Hvis du har brug for noget specifikt som ikke dækkes af disse, se kan du også oprette brugertilpassede rapporter. Det eneste der kræves for at få gode rapporter, er god input data. 

Hvis du har brug for hjælp til at oprette dine rapporter, eller hvis du vil have hjælp til at komme i gang, så er dine Idus applikationskonsulenter altid klar til at hjælpe. 

Er du nysgerrig efter, hvad vi kan gøre for dig?
Tal med salgsafdelingen
Er du allerede kunde?
Kontakt din vedligeholdelsesekspert

Tilmeld dig og få vores E-bog gratis!

Når du tilmelder din e-mail, behandles den i henhold til Idus’ integritetspolitik

Ved at bruge Idus.dk acceptedre du vores privatlivspolitik.