Konceptvecka

Känner ni att ni har tappat fart?  Vill ni dra nytta av moduler som ni ännu inte börjat jobba i? Behöver ni fastlägga nya rutiner? Alla verksamheter kan behöva en finjustering och konceptveckan hjälper er att göra en riktig kickstart i den riktning ni valt att gå.

Syftet med konceptveckan är att komma igång ordentligt i sitt användande av Idus Underhållssystem. Konceptveckan kan vara särskilt specificerad på en eller flera moduler. Till exempel beredning av arbetsorder, mottagare och avrapportering eller särskilt inriktat på reservdelar och förrådshantering. Kontakta oss här för att gå igenom era förutsättningar och hur ett upplägg kan se ut.