Idus Pocket

pocket

 

 

 

Idus Pocket är en miniversion av Idus avsedd för handdatorer. Programmet kan hantera en mängd olika funktioner inom underhåll och förråd. En stor fördel är mobiliteten, den blixtsnabba hanteringen av underhållsåtgärder och särskilt förrådshanteringen. 

Underhållsfunktioner
Skapa, kvittera eller registrera en felanmälan
Registrera en arbetsorder
Direktregistrering

Värdesavläsning
Läs av signalvärden, med eller utan streckkod

Förrådsfunktioner
Gör uttag direkt från förrådet eller gör uttag via arbetsorder. Inventera och sköt förrådshanteringen med handdator. 

Idus Pocket kan användas på handdatorer som har operativsystemet Pocket PC. 

Se även Idus APP: