Search
Close this search box.

5 tips för att snabbt komma igång

I det här inlägget hittar ni fem tips på hur man snabbast kommer igång med ett underhållssystem. Ju tidigare användarna kommer igång och börjar stänga arbetsorder i systemet desto fortare kan informationen samlas till statistik och användas för att förbättra och finslipa verksamheten. Hur gör man då? Läs tipsen på hur en framgångsrik implementering kan nås.

1. Systemet skall underlätta arbetsdagen

När ett system skall implementeras är det viktigt att göra rätt från början och att få användarna med sig. Ju tidigare personalen börjar arbeta i systemet och stänga arbetsorder desto snabbare kan underhållsledningen ta fram tydlig statistik för uppföljning och förbättring. När startskottet går är det därför viktigt att systemet redan är anpassat för att underlätta användarnas arbetsdag. 

Systemet skall vara ett praktisk hjälpverktyg som ger information om enhetens tekniska data, nödvändiga dokument, tillhörande material och reservdelar. Att slippa slå i pärmar och leta efter gamla dokument sparar mycket tid direkt.

En arbetsorder skall tydligt och enkelt visa vad som skall utföras, när det skall utföras, med vilket material och innehålla nödvändiga dokument. Det skall vara enkelt att markera en en arbetsorder som utförd samt att infoga arbetad tid och förbrukat material samt den återrapportering av information till är nyttig till exempelvis nästa planerade stopp.

2. Vad är ett objekt?

För att göra systemet så enkelt som möjligt är det viktigt att börja med frågan; vad är egentligen ett objekt? 

På vilken nivå skall maskinoperatören felanmäla? En enkel tumregel är att ett objekt skall utgå ifrån en funktion.  Ett exempel kan vara att en robot är som helhet ett objekt. Styrdonet på roboten bör vara en flik på objektkortet. På så sätt blir det enkelt att felanmäla objektet utan att behöva gå ner på komponentnivå. Det blir även enklare att föra in anläggningsstrukturen vid uppstarten.

3. Skalade användargrupper

Att skala användargrupper efter behörigheter gör systemet enklare för alla användare, det gäller både avancerade användare som sällananvändare. En felanmälare behöver exempelvis inte tillgång till den avrapporterande registreringsmodulen eller den förebyggande planeringsmodulen vilket leder till färre knappar och att ögat enklare hittar i gränssnittet  . Detta gör systemet mycket enklare att hantera och mycket snabbare att lära sig.

När ni väl börjar använda systemet för första gången följer det med mallar på användargrupper såsom felanmälare, utförare och planerare. 

4. Bildnavigering och färre klick

Genom att navigera sig fram via tydliga bilder och inte genom en trädstruktur blir systemet logiskt och användarvänligt även för de som väldigt sällan är inne i systemet. En felanmälan till exempel kan ta så lite som sju klick. Att dessutom använda sig av förkonfigurerade rubriker såsom läckage, vibrationer, elfel etc gör hanteringen snabbare och datan bättre. 

Trädstrukturen skall organiseras utifrån platser och inte kategorier. Platser kan vara Linje 1, linje 2, linje 3 etc. Det är en mycket enklare standard än att exempelvis lägga alla robotar i en mapp. 

5. Mobil hantering

Det finns mycket att vinna genom att göra underhållssystemet tillgängligt från mobila enheter. Det är inte bara användarvänligt, det sparar dessutom användaren mycket tid då en dator inte behöver uppsökas så fort något behöver rapporteras eller registreras. Streck och QR-koder för rondlistor gör rondering på mekanisk utrustning och även för brand och personsäkerhet är enkelt att utföra och följa upp.

 

En annan viktig aspekt i ett underhållssystem är att uppfylla saldosäkerheten. Alltså att rätt material finns i lager vid rätt tid. Streckkoder/QR-koder på hyllplatserna gör det enkelt att scanna in, välja antal och att göra ett uttag. Ett fåtal klick är allt som behövs och på så sätt blir det lättare att säkra den allt så viktiga saldosäkerheten.

Idus har erfarenhet från många hundra implementeringar. Efter att ha utvecklat och levererat underhållssystem i 25 år vet vi hur man gör rätt från början. Vi vet att ett optimalt underhållssystem utgår helt ifrån att användarna drar stor nytta av sitt stödverktyg samt att det underlättar arbetsdagen markant.

 

Om ni vill veta mer kring hur Idus kan hjälpa just er att optimera drift och underhållsverksamheten får ni gärna kontakta oss för en kostnadsfri demovisning.

Utforska Idus Underhållssystem!

Låt oss visa hur Idus samlar allt underhåll i ett system så att er organisation kan planera, styra och förbättra underhållet tillsammans.

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.