Search
Close this search box.

6 nya rapporter i Idus 10

Förbättrar vad vi gör

Rapporter och värdefulla insikter är själva syftet med allt vi gör i underhållssystemet. Anledningen till att vi varje dag matar in massor med data i form av slutförda arbetsorder, arbetad tid, förbrukat material etcetera är för att i slutändan kunna använda kunskapen till att förbättra vad vi gör på en daglig basis. 

Vi vill därför belysa en samling rapporter ni kan dra nytta av i ert förbättringsarbete. I det här blogginlägget listar vi därför 6 rapporter ni kan komma igång med i Idus 10. 

Rapport 1) Antal ärenden per månad

Resursplanering inom underhåll ställer krav om att bland annat kunna förutse toppar och nedgångar i arbetsorderstocken. Detta kan vara särskilt viktigt för att exempelvis ta in extern personal för att hinna med det förebyggande underhållet. Trenden kan också vara viktig att förstå vid planering av skift och förändrade budgetbehov. 

Rapporten ger också en indikation om vilka aktiviteter som genererar flest ärenden. Att på en grundlig nivå förstå hur mycket som är avhjälpande kontra föutbestämt underhåll och inspektioner ger en god uppfattning om huruvida verksamheten gör rätt eller fel saker. 

Rapport 2 ) Underhållskostnad per månad

Underhållskostnader kan variera mycket över tid. Behovet av investeringar kan variera kraftigt från månad till månad och från år till år. Det är därför viktigt att ha bra data inför nästa års budgetering om trenden visar att underhållskostnaderna ökar exempelvis till följd av en ärvd underhållsskuld. 

Rapporten kan också på förhand ge en fingervisning om det ser ut att finnas budgetutrymme kvar för exempelvis modifieringar eller andra tillgänglighetsförbättrande åtgärder på längre sikt. 

Rapport 3) Persontimmar per objekt

En av de enklaste men också viktigaste rapporterna är persontimmar per objekt. Rapporten visar vilken utrustning som förbrukar mest resurser i form av tid. Här kan ni direkt avgöra var i anläggningen ni borde utrangera och nyanskaffa. Likaledes kan ni besluta att om investera mer resurser i äldre men tillförlitlig utrustning som ni tror kommer fortsätta att prestera bra i framtiden. 

Även om ni valt att inte sätta ett pris på interna timmar och reservdelar visar ändå rapporten tydligt var resurserna går. Insikten om förbrukade timmar kan räcka gott och väl under en lång del av underhållsresan. Det viktiga är inte att man mäter allt på ett perfekt sätt utan att man istället mäter delvis rätt och fortsätter att göra så. 

Rapport 4) Persontimmar per månad och kategori

Persontimmar per månad och kategori visar vad ni lägger er tid på. Det är väldigt viktigt att veta om tiden går till rätt saker exempelvis förhållandet mellan förebyggande kontra avhjälpande underhåll. 

Härifrån kan ni också dra slutsatser såsom om det finns tillräckligt mycket fokus på felsökning eller vilken andel av tiden som går åt till era projekt parallellt med det dagliga underhållet. 

Rapport 5) Ärende - Topp 10 objekt

Topp 10 objekt visar vilken utrustning som genererar flest ärenden. Ni kan välja om ni vill se totalen eller exempelvis bara avhjälpande underhållsarbeten. Härifrån kan ni titta på era största tidstjuvar för att sedan exempelvis gå igenom vilka FU-planer som finns på respektive objekt. Om ett objekt har omfattande FU-planer men ändå många ärenden avhjälpande underhåll kan ni behöva revidera det förebyggande underhållet. 

Rapport 6) Fördelning av ärendekategorier

Fördelning av ärendekategorier ger en nulägesbild över hur arbetsorderstocken är fördelad i stunden. Rapporten visar arbetsorder att utföra och vilka kategorier era arbetsorder har. Detta hjälper er att bättre förstå den nuvarande trenden i vilka arbeten ni utför. 

Summering

Rapporter och nyckeltal är avgörande för att förstå vad verksamheten faktiskt gör och vad som går att förbättra. Genom att mäta och analysera kan vi dessutom bättre motivera och förstå varför vilägger tid på att spara allt vi gör i systemet. Det finns flera olika rapporter att börja med och om ni vill ha hjälp att välja ut några eller titta på vilka rapporter som passar er så hjälper vi er gärna. 

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Nyfiken på Idus Underhållssystem?
Idus Möte ILG
Redan kund?
Kontakta din underhållsexpert

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.