Sök
Stäng denna sökruta.

Fortlöpande tillsyn – Hur ni snabbt kan förenkla era kontroller

Fortlöpande tillsyn - En process för säker hantering

Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar och kärl är en process för att säkerställa att utrustningen är säker att använda och att den uppfyller lagkrav, regler och standarder. Trycksatta anordningar och kärl är utrustningar utformade för att hålla högt tryck, som tryckkärl, rörledningar, ventiler och tryckkokare.

Fortlöpande tillsyn innebär att utrustningen regelbundet genomgår test och inspektion för att garantera en säker hantering och att enheterna uppfyller ställda krav. Tillsyn kan omfatta allt från att kontrollera utrustningen visuellt till att utföra förebyggande underhåll för att undvika skador och felaktig användning.

Hjälper att uppfylla lagkrav

Det är särskilt viktigt att genomföra fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar och kärl eftersom felaktig användning eller bristande underhåll kan leda till allvarliga olyckor och skador. Genom att regelbundet inspektera och testa utrustningen går det att upptäcka problem i tid och åtgärda fel innan de kan leda till allvarliga konsekvenser. Detta hjälper också företag och organisationer att uppfylla lagkrav och minimera risker för böter och rättsliga konsekvenser.

Generellt sett skall trycksatta anordningar och kärl genomgå regelbundna kontroller utifrån bestämda intervall exempelvis:

Det är viktigt att notera att en inspektion kan innebära fler eller färre åtgärder beroende på utrustningstyp, ålder eller användningsområde. Exempel på vad en inspektion av trycksatta anordningar och kärl kan innefatta:

Arbetsorder för fortlöpande tillsyn
Arbetsorder för fortlöpande tillsyn

Hur ni lägger upp er fortlöpande tillsyn

Här ger vi ett exempel på hur ni kan lägga upp er fortlöpande tillsyn. För mer info kan ni besöka arbetsmiljöverket

1. Planera inspektioner

Använd systemet för att skapa en plan för återkommande inspektioner. Ange intervall, tidsestimat, utförare, samt vilken typ av inspektion som ska utföras. Glöm inte att ange enkla mål för inspektionen. Ett vanligt missförstånd är beskrivningar som ”kontrollera slitage” då det lämnar utrymme för egna tolkningar. Använd istället något konkret och mätbart exempelvis: ”kontrollera att röret inte understiger 7 mm i tjocklek.” 

2.Dokumentera inspektioner

När inspektionerna är utförda kommer resultat, observationer och eventuella rekommendationer bli dokumenterade i systemet automatiskt. Det ger en tydlig översikt av statusen för varje enhet och vilka åtgärder som dyker upp i framtiden. 

3. Påminnelser och notiser

Använd systemet för att skapa påminnelser och notiser om när nästa inspektion eller underhållsåtgärd ska utföras. Detta säkerställer att ingen utrustning faller mellan stolarna och att allt underhåll utförs i tid.

4. Analysera data

Genom att samla in data från inspektioner och underhållsåtgärder kan systemet visa trender och identifiera områden med behov av mer underhåll eller andra förbättringar.

5. Överblicka rapporter

Använd systemet för att ta fram rapporter om status på utrustningen, inspektioner och utförda underhållsåtgärder, samt eventuella identifierade risker. Dessa rapporter går att använda för att fatta beslut om vidare åtgärder och planering av framtida underhåll och inspektioner.

Det absolut viktigaste

Det viktigaste med FLT är att inspektionerna inte glöms bort eller försvinner i olika manuella steg. Ett sätt att maximera utförandegraden och spårbarheten av utförda aktiviteter är att lägga upp inspektionerna med återkommande intervall i ett underhållssystem.

Samla alla data om utrustningen, såsom tillverkare, modell, serienummer, senaste inspektion och underhåll på en plats. Det behövs då bara några klick för att spåra historiken på varje enhet och att se när nästa inspektion eller underhållsåtgärd infaller.

Lycka till med förbättringsarbetet!  

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Utforska Idus
Underhållssystem

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.