Sök
Stäng denna sökruta.

Hur du blir framgångsrik som underhållsingenjör

Vad gör en underhållsingenjör?

En underhållsingenjör arbetar med processer, rutiner och tekniker med syfte att göra utrustningen lättare att hantera och underhålla. Underhållsingenjörer ansvarar även ofta för att analysera och eliminera förekommande fel i produktionsutrustningen.

Underhållsingenjörer skall även se över möjligheterna att modifiera och bygga om utrustning för att göra den mer tillförlitlig och samtidigt utvärdera nya tekniker som kan underlätta på den egna anläggningen.

Kompetensområdet är ofta väldigt brett för en underhållsingenjör och de samarbetar ofta med flera olika avdelningar för att utbilda kollegor, samarbeta med olika intressenter och lösa problem. 

Vem passar till jobbet som underhållsingenjör?

En underhållsingenjör är ofta en generalist med stor kunskap inom mekanik, elektronik, automation och IT. Personerna har dessutom också ofta god kunskap inom projektledning och underhållssystem.

Förmågan att kunna prioritera och fördela resurser utifrån definierade behov och projekt är också en viktig egenskap. Det är också viktigt att kunna kommunicera med andra avdelningar och leverantörer.

Vanliga arbetsuppgifter för en underhållsingenjör:

  • Planera underhållsaktiviteter på lång sikt.
  • Välja rätt underhållsstrategi för teknisk utrustning.
  • Analysera data i underhållssystemet ur förbättringsperspektiv.
  • Rotorsaksanalys och eliminering av tekniska problem.
  • Utbilda maskinoperatörer och underhållstekniker i ny teknik.
  • Samarbeta med andra avdelningar för att nå högre effektivitet.
  • Analysera och hitta anläggningsdelar med behov av modifiering och uppgradering.
  • Utföra riskbedömningar och analysera hälso-och säkerhetsaspekter vid underhållsarbete.

Dokumentera underhållsplaner och anläggningsdata

Att styra en framgångsrik underhållsavdelning är beroende av en stor mängd teknisk kunskap och historik. En av de viktigaste uppgifterna för en underhållsingenjör är därför att utnyttja den data som finns i underhållssystemet och att se till att data blir använd på rätt sätt och ligger till grund för beslut. 

En underhållsingenjör är ofta en superanvändare i underhållssystemet och hjälper till att stötta andra roller såsom maskinoperatörer och underhållstekniker och utveckla användningsområden. 

Underhållsingenjörer skall dessutom ofta säkerställa att systemet innehåller nödvändig information för att kunna utföra arbeten på ett effektivt sätt och att underhållsplanerna har rätt intervall.

Det är också viktigt att kunna beskriva avancerade problem och dess lösningar på ett enkelt sätt.  

Analysera fel och hitta lösningar

Underhållsingenjörer arbetar i en teknikdriven miljö i snabb förändring. För att vara framgångsrik bör de vilja fortsätta lära sig och utvecklas inom sitt område. De bör vara uppdaterade om de senaste teknikerna, trenderna och metoderna inom underhållsbranschen och vara flexibla nog att anpassa sig till nya utmaningar och teknologier.

Utbilda och stötta kollegor

När rätt teknik, metoder och processer blivit utvalda är det dags att implementera förbättringarna genom kunskapsöverföring. Underhållsingenjörerna kan hålla workshops, internutbildningar och presentationer där de går igenom den nya tekniken och hur den bör bli tillämpad.

Eftersom det är en mycket praktisk roll i en praktisk miljö är det därför viktigt att underhållsingenjören befinner sig ute och interagerar med sina kollegor.

Underhållsingenjören som teknisk support

Underhållsingenjören kan vara tillgänglig för att ge teknisk support till sina kollegor när de stöter på problem eller svårigheter. Underhållsingenjören skall vara tillgänglig för att stötta sina kollegor och svara på frågor.

Funktionen som teknisk support kan handla om verktyg, material, maskiner men även sensorer och andra mätverktyg.

Summering

Rollen handlar alltså mycket om kunskap, datautnyttjande och analys. Problemlösning och utveckling står också högt upp på agendan och rollen kräver lika mycket tid framför datorn som ute i fält med kollegorna eller vid maskinerna. Det kan alltså vara en mycket stimulerande roll med variation i vardagen. 

Vi hoppas du fått inspiration om rollen som underhållsingenjör och att du fått upp ögonen för fler områden där underhållsingenjören kan lägga sin fokus. 

Lycka till med förbättringsarbetet!

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.