Från 2014-09-01 är Annette Larsson VD på Idus AB.

Idus1

Idus2