Search
Close this search box.

MittSverige Vatten & Avfall AB

Hela underhållsbehovet i ett system

-Det viktigaste för oss är att ha en tydlig helhetsbild över vårt underhållsbehov. Vi tillsammans med Idus integrerade därför Idus underhållssystem med EDP Future (där vårt adressregister finns) och Geosecma (där vårt ledningsnät finns) för att hantera arbetsorder både för VA-verk och ledningsnät i Idus. Vi har även utvecklat vår process så att all personal numera har samma arbetssätt. Tidigare var flödet olika beroende på vilken avdelning eller vilket system man arbetade i. Nu arbetar dricksvatten, avlopp, el-och automation och ledningsnät på samma sätt. Även kundservice arbetar nu i Idus.

MSVA fick hela bilden!

– Vi kopplar arbetsorder till objekt i Geosecma-kartan och objekt i Idus. Det ger oss en tydlig och gemensam bild över vårt totala underhållsbehov. För att underlätta för personalen så är flera av informationsfälten förkonfigurerade eller tvingande så att alla lätt ser vad de behöver fylla i. Det ger både användarvänlighet och bättre statistik för uppföljning.

-Vi är i nuläget 105 personer som arbetar i Idus. Alla felanmälan skapas nu i Idus, alla interna lägger man direkt i systemet och de som kommer externt går via kundtjänst. Tidigare fick vi in felen muntligen och avhjälpte felen utan att alltid återrapportera åtgärden. Det var då svårt att veta om det kunde finnas något uppföljningsjobb för att förhindra ytterligare fel. Vi har 12 000 objekt inlagda i Idus underhållssystem, men det ökar hela tiden. Vi tar in 1 000 signaler. Vi har ca 4 000 planerade arbeten och ca 25 000 avslutade arbeten varje år.

-Vinningen för oss är en större kvalitet i våra utförda arbeten som möjliggjorts genom ett standardiserat arbetssätt inom hela organisationen oberoende var det är samt en gemensam överblick för hela anläggningsstrukturen. Vi kan gå från att tro till att veta, hur vårt underhåll ser ut och vad vi skall fokusera på.

msva

Veronica Söderberg, Avdelningschef Processtöd – MittSverige Vatten & Avfall AB
www.mittsverigevatten.se

4 utmaningar i
VA-branschen

Och hur de kan lösas!

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.