Sök
Stäng denna sökruta.
Arbetsledning

Skalade användargrupper

Skala systemet och gör det lättare för användarna

Att skala användargrupper är viktigt, inte minst ur ett användarvänlighetsperspektiv. Genom att minimera antalet knappar, sidor och funktioner utifrån vad användaren bör ha tillgång till och verkligen har nytta av blir systemet enklare att använda. Detta bidrar även till en större acceptans, större engagemang och i slutändan verklig utdelning i form av den data vi kan dra nytta av. Datan införs bara i systemet genom användarna samlar in informationen.  

Idus Underhållssystem hanterar personliga inställningar med rättigheter för varje huvudfunktion, flik och fält. Det innebär att systemet med enkla inställningar bara visar de fält som respektive person eller grupper av personer skall arbeta med. I praktiken innebär det att en person måste fylla i ”rätt” fält för att komma vidare. Dessa funktioner gäller samtliga fält i systemet.

Under startveckan bestämmer ni tillsammans med Idus personal vilka funktioner en användargrupp skall ha tillgång till. Efteråt kan ni alltid på egen hand bocka i och ur modulerna. Nedan hittar ni förslag på hur användargrupper kan se ut.

Felanmälare

Maskinoperatörer och driftpersonal kan via tydliga bilder klicka sig ner till rätt maskin och därifrån skapa en felanmälan.
Formuläret kan ha tvingande fält och förkonfigurerade rubriker såsom vibrationer, läckage, elfel etc. Vilket gör felanmälan lättare för sällananvändare.

Underhåll

Användargruppen underhåll brukar vanligtvis konfigureras för att kunna ta emot felanmälan, arbetsorder, avrapportera arbete med förbrukat material, tid och återrapportering. Tillgång ges även till aktivitetslistor, kalendrar och rondlistor.

Underhållsingenjörer & Planerare

Arbetsledningen brukar ha samma rättigheter som underhållsavdelningen men där tillkommer rättigheter att planera och schemalägga arbete, beställa material, göra uttag etc. En annan viktig del i arbetsledningens gränssnitt är statistik och rapportmodulerna som ligger till grund för all form uppföljning och förbättring.

Förrådspersonal & Inköp

Förrådspersonalen brukar vanligtvis stå för skapandet av nya artiklar, konfigurering av förråd, inleveranser, inventeringar, beredning av material och uttag av reservdelar och material.

Administratörer

Administratörens roll är huvudsakligen att konfigurera användargrupper, objekttyper, artikeltyper och jobbrubriker. Administratören kan på egen hand skapa nya användare och lösenord utan att behöva kontakta Idus. 

Få en gratis demovisning!

Låt oss visa hur Idus samlar allt underhåll i ett system så att er organisation kan planera, styra och förbättra era underhållsåtgärder.

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.