Search
Close this search box.

Idus Learning Group

Vad är Idus Learning group?

Idus Learning Group är 4-5 idusanvändande verksamheter som träffas och lär sig av varandras verksamheter. Ofta inom samma geografiska område och industriella gren. Företagen kan träffas på Idus kontor eller hos något av företagen. 

Utbyte av erfarenheter

Idus Learning Group går ut på att en grupp av erfarna Idusanvändare presenterar sina företag, sina anläggningar, sin verksamhet, berättar hur underhåll utförs och vilken roll Idus spelar i underhållsarbetet. På så sätt uppstår diskussion med nya infallsvinklar.. Ett utbyte av tips och idéer om andra arbetssätt uppstår naturligt vilket alltid leder till bra diskussioner om förbättringsområden. 

 

Utbyte av idéer

Dag två summeras det som diskuterats och vi går till exempel igenom särskilda moduler som deltagarna vill lära sig mer kring, vilka nyheter Idus jobbar på och de önskemål som användarna har på programmet. Tanken är också att användarna skall kunna kontakta varandra i efterhand för att fortsätta utbytet av idéer på egen hand. Genom Idus Learning Group har vi knutit kontakt mellan olika företag som tar hjälp av varandra för att optimera sitt underhållsarbete.

Gå med i en Learning Group

Vill ni träffa andra Idusanvändande organisationer? Kontakta oss så sätter vi ihop en grupp med er.

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.