Search
Close this search box.

Utforska alla funktioner

Maskinparken

Allt du behöver veta om din anläggning

I anläggningsregistret kan ni organisera era byggnader, linjer och enheter i en expanderbar mappstruktur.  

Under enheten kan ni samla allmän information om utrustningen. Sådan information kan vara tekniska data, leverantörer, garantier och ansvarig personal. 

Under material anger ni vilka reservdelar och hur många av dessa som sitter i utrustningen. Reservdelarna hämtas från artikelregistret.

Håll full koll på alla verktyg i underhållsförrådet och maskinparken med hjälp av in och utcheckning samt kalibreringsformulär.

På dokumentfliken kan ni lägga alla typer av filer, dokument och bilder. Dokumenten blir dessutom tillgängliga på enheten eller arbetsordern i appen under fältarbete.

Här hittar ni alla typer av arbeten och kontroller som gjorts på enheten. Genom att bläddra igenom gamla arbetsorder kan ni snabbt hitta nyttig information och återrapportering som hjälper er att fatta ett snabbare beslut idag. Alla avslutade arbetsorder utgör dessutom grunden i ett hundratal rapporter.

Multisite innebär att ni hanterar flera produktionsenheter inom samma system. Ni kan succesivt utöka med fler produktionsenheter efterhand. Behörighetsgrad avgör vad användaren har rättighet att se och göra på de olika enheterna. Multisite ger goda förutsättningar för ekonomisk uppföljning. 

Drift & Underhåll

Allt du behöver för att styra och planera ert underhåll

Idus skapar möjlighet för ett obegränsat antal personer att felanmäla eller efterfråga annan typ av arbete utan att logga in i underhållssystemet. Arbetsbegäran lämnas genom att fylla i ett enkelt formulär via webbläsaren. Den som lämnat in arbetsbegäran får därefter uppdateringar via mejl när ärendet går vidare.

 

Ärendet går vidare som en arbetsorder vilken kan planeras och beredas med flera mottagare, nödvändigt material och annan viktig information.

En särskilt central del i Idus är givetvis modulen för underhållsplanering. Härifrån kan ni planera återkommande underhållsåtgärder, ronderingar, kontroller, och alla andra återkommande aktiviteter.

 

I underhållsplaneringen kan ni ange hur långt innan arbetets startdatum en arbetsorder skall genereras för att låta er planera och bereda arbetet i lugn och ro. 

 

Underhållsintervaller kan vara kalenderbaserade det vill säga varje dag, vecka, månad, halvår år och så vidare. Intervallet kan också uppnås genom att värden uppnås till exempel 30 000 timmar, cykler, temperaturer eller liknande. 

Arbetsordern kan innehålla beskrivningar, instruktioner och delmoment för hur arbetet skall utföras. Ni väljer själva hur detaljerad en arbetsorder skall vara. En arbetsorder kan även innehålla reservdelar som senare dras ifrån på lagersaldot då jobbet avslutas. På dokumentfliken kan exempelvis sprängskisser, elscheman och liknande vara nyttigt.

Idus loggbok består av ett formulär och en händelselista. Härifrån kan ni logga händelser av olika slag. Loggboken kan till exempel användas i ett kontrollrum som en driftdagbok, vid en produktionslinje för att underlätta vid skiftöverlämningar eller liknande. Ni kan arbeta med flera loggböcker som väljs via en dropdown-lista.

 

Vid en händelse kan ett inlägg göras som ”Transportör har stannat” och vad ni gjorde för att lösa problemet, till exempel ”rengjorde sensorn”. Händelser som skapats kan sedan uppdateras och nya versioner av händelsen skapas, till exempel om ni vill knyta händelsen till en enhet, lägga till eller ändra en text etcetera.  Från dessa händelser kan ni skapa en felanmälan, planerat underhåll, arbetsorder eller ett avslutat arbete.

Ni kan samla ett antal kontrollpunkter i en rondlista som smidigt bockas av med hjälp av appen. En rondstation kan dessutom innehålla mätpunkter där ni kan ange värden som temperaturer, timmar, cykler etcetera. Manuellt inmatade värden kan användas för att generera arbetsorder.

I Gantt-planen kan ni logiskt bygga ett projekt med olika arbetsorder som byggklossar. Varje projekt har sitt eget projektnamn med ett start- och slutdatum. Horisontella staplar visar när olika arbetsorder ska påbörjas och slutföras i ett schema.

 

Det är också möjligt att lägga till fristående staplar utan kopplad arbetsorder. Genom att dra staplarna i sidled ändras när en arbetsorder ska utföras. När arbetsordern är stängd skiftar stapeln färg från röd till grön.

Under kalendrar kan ni snabbt få en överblick över respektive avdelning och teknikers kalender och arbetsbelastning. Ni kan öppna flera kalendrar samtidigt och få en bättre överskådlighet över när det finns resurser för att utföra ett arbete. 

En ibland besvärlig del i underhållsplanering kan vara att snabbt överblicka resurser, arbetsfördelning och arbetsorderstocken för den kommande veckan. I Idus kan ni enkelt dra och släppa jobb på respektive dag och tillsätta en eller flera mottagare på arbetet.

Ni skapar enkelt ett nytt projekt genom att tilldela det ett projektnamn och eventuellt start och slutdatum. Till projektet knyts automatiskt kostnader för internt och extern arbete samt material och manuellt inmatade blandade kostnader.

Förråd & Inköp

Allt du behöver för att administrera ett underhållsförråd

Idus hjälper er att ha materialet hemma i rätt tid till det förebyggande underhållet och samtidigt ha tillräckliga miniminivåer för klara det avhjälpande underhållet. Under respektive artikel anger ni en beställningspunkt som skapar notiser och sammanställer allt som behöver beställas i en lista.

Under respektive artikel kan ni ange en eller flera leverantörer, ni kan enkelt skifta mellan olika huvudleverantörer. När ni når beställningspunkten för en artikel kan ni skicka en beställning eller offertförfrågan direkt till leverantören.

Idus hanterar er inköpsprocess hela vägen från anmodan till fakturakontroll. En särskilt uppskattad funktion är att ni kan skicka era inköp direkt från systemet till leverantören. 

Statistik & Uppföljning

Allt du behöver för att följa upp och förbättra verksamheten

Alla avslutade arbetsorder ligger till grund för ett stort antal rapporter. Exempel på sådana rapporter kan vara förhållandet mellan avhjälpande och förebyggande underhåll, procentuell tidsuppfyllnad eller var i anläggningen det förekommer flest fel.

 

Ni kan välja vilka frågor som skall vara frivilliga eller obligatoriska att svara på då en arbetsorder stängs. Svaren leder i sin tur till värdefulla insikter om underhållet som kan användas i förbättringsarbeten. 

Genom att sätta ett pris för internt arbete, externt arbete och material kommer underhållssystemet kunna ge er tillförlitlig data på verksamhetens historiska kostnader. Ni kan även få goda prognoser på framtida arbeten då all historik finns att tillgå.  

Få en gratis demovisning!

Idus samlar allt underhåll i ett system så att er organisation kan planera, dela och organisera era underhållsåtgärder tillsammans.

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.