Tekniker Underhåll Idus

Största produktutvecklingen i Idus historia

2018 släppte vi vår största uppdatering av underhållssystemet i Idus 25 åriga historia! Vi gjorde också en stor satsning på att uppdatera Idus App, både vad det gäller funktioner och utseende. Den nya versionen av Idus stöder underhållsstandarden SS-EN 13306 och har flera nya funktioner som har efterfrågats av våra kunder. 

Resursplanering och stora förbättringar

En av de stora förbättringarna är kalenderfunktionen vilken hjälper planerare att få en komplett överblick över samtliga användares kalendrar. Det blir därigenom mycket enklare att både se tillgängliga resurser och deras arbetsbelastning i en enda överskådlig vy.

Bland nyheterna finns även stöd för flera mottagare per arbetsorder. Multipla mottagare underlättar både vid planering av underhållsarbete och vid daglig styrning. Ni kan även lägga på flera enheter per arbetsorder. En arbetsorder kan alltså vara liten, enkel och endast avsedd för en mottagare eller byggas på till ett lättöverskådligt miniprojekt.

Det finns stöd för standardmottagare vilka kan sättas vid olika arbetstyper för att förenkla underhållsstyrningen ytterligare. Automatiska notiser i form av mejl och sms kan gå ut till förvalda personer eller grupper då ett arbete byter status eller på annat sätt förändras.

Rapporter

Idus nya underhållssystem ger ökad möjlighet till fler och bättre rapporter då händelserna tidstämplas och loggas. Vill ni utforska nyttan i fler rapporter och få ut bättre statistik kan ni kan kontakta er konsult för vägledning och praktisk konfigurering. Kontaktuppgifter till er applikationskonsult hittar ni här.

Bildnavigering

Givetvis har vi kvar den gamla och mycket uppskattade möjligheten till bildnavigering i systemet. Med hjälp av bildnavigering blir det lättare för användaren att navigera i systemet.
Även rondering och loggboksfunktionerna är kvar som standard i systemet, samt de dubbla identiteterna på objekten så att man enkelt kan spåra dem under hela livscykeln.

Bättre mobilitet

Användningsområdet för mobila enheter inom drift och underhåll är väldigt stort och därför satsar vi fortlöpande på att förenkla och förbättra appen som ett självklart hjälpverktyg i det dagliga arbetet. Underhållsappen fick under 2018 ett ordentligt lyft med bättre användargränssnitt och bättre användarflöde vid arbetsorderhantering och navigering. Redan vår första version av appen som släpptes för 5 år sedan fungerade offline och den möjligheten finns så klart fortfarande kvar.
Våra uppdateringar av appen kommer succesivt att fortsätta under 2019.

Idus möte header
Kontakta våra underhållsspecialister
Stäng meny