Sök
Stäng denna sökruta.
Tekniker Underhåll Idus

Största produktutvecklingen i Idus historia

2018 släppte vi vår största uppdatering av underhållssystemet i Idus 25 åriga historia! Vi gjorde också en stor satsning på att uppdatera Idus App, både vad det gäller funktioner och utseende. Den nya versionen av Idus stöder underhållsstandarden SS-EN 13306 och har flera nya funktioner som har efterfrågats av våra kunder. I detta inlägg sammanfattar vi några av fördelarna. Kontakta oss gärna för en grundligare genomgång. 

Resursplanering

En av de stora fördelarna är kalenderfunktionen vilken hjälper planerare att få en komplett överblick över samtliga användares kalendrar. Det blir därigenom mycket enklare att både se tillgängliga resurser och deras arbetsbelastning i en enda överskådlig vy.

Systemet har stöd för flera mottagare per arbetsorder. Multipla mottagare underlättar både vid planering av underhållsarbete och vid daglig styrning. Ni kan även lägga på flera enheter per arbetsorder. En arbetsorder kan alltså vara liten, enkel och endast avsedd för en mottagare eller byggas på till ett lättöverskådligt miniprojekt.

Idus kalender schemaläggning underhållssystem

Automatiska notiser i form av mejl och sms kan gå ut till förvalda personer eller grupper då ett arbete byter status eller på annat sätt förändras. Det kan exempelvis vara när någon anmält ett fel. Standardmottagare kan användas för att styra elarbeten mot elavdelningen eller rörarbeten mot VVS-avdelningen. Standardmottagarna kan också användas för att styra arbetsorder mot individer med särskilda ansvarsområden. 

 

Genom ärendehanteringen i systemet blir det enklare att se status på de olika momenten och återkoppla till den som gjort felanmälan hur arbetet fortskrider eller vad som eventuellt har gjort att det avstannat. 

Rapporter och uppföljning

Rapporter är en viktig hörnsten i ett underhållssystem för att kunna få fram lättöverskådliga beslutsunderlag som leder till förbättringar och intjäningar i närtid.

Idus underhållssystem ger ökad möjlighet till uppföljning och bättre rapporter då händelserna tidstämplas och loggas. Vill ni utforska nyttan i fler rapporter och få ut bättre statistik kan ni kan kontakta oss för vägledning och praktisk konfigurering. 

Tidmärkningen på varje transaktion innebär att det går att få en väldigt bra spårbarhet över fel och hur lång tid det tagit.

Underhållsrapporter i Idus

Bildnavigering, ronder, loggbok

En mycket uppskattad funktion i underhållssystemet är möjligheten till bildnavigering. Med hjälp av bildnavigering blir det lättare för användaren att navigera i systemet. Det finns även rondering och loggboksfunktioner som standard i systemet, samt dubbla identiteter på objekten så att man enkelt kan spåra dem under hela livscykeln.

Ny underhållsapp

Användningsområdet för mobila enheter inom drift och underhåll är väldigt stort och därför satsar vi fortlöpande på att förenkla och förbättra appen som ett självklart hjälpverktyg i det dagliga arbetet. Underhållsappen fick under 2018 ett ordentligt lyft med bättre användargränssnitt och bättre användarflöde vid arbetsorderhantering och navigering. Redan vår första version av appen som släpptes för 5 år sedan fungerade offline och den möjligheten finns så klart fortfarande kvar. Läs mer om Idus App

Våra uppdateringar av underhållsappen kommer fortsätta succesivt under 2019. 

Nyfiken på vad vi kan göra för er? Begär en gratis demovisning
Demovisning av Idus
Idus Möte ILG
Redan kund? Kontakta din underhållsspecialist

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.