Sök
Stäng denna sökruta.

Tillståndsbaserat underhåll
vad det är och hur ni lyckas

Vad är tillståndsbaserat underhåll? När borde man tillämpa det och vilka fördelar kan man förvänta sig efter införandet? I det här blogginlägget rätar vi ut frågetecknen om den mätande underhållsstrategin.

Vad är tillståndsbaserat underhåll?

Tillståndsbaserat underhåll är en underhållsstrategi där organisationer övervakar sin utrustning i realtid för att få en indikation på när ett underhållsbehov är på väg att uppstå.

Tillståndsbaserat underhåll skiljer sig från avhjälpande underhåll genom att underhållet utförs proaktivt innan felen inträffar och från förutbestämt underhåll genom att underhållet får vänta till ett tröskelvärde exempelvis vissa temperaturer, vibrationer eller att ett visst tryck uppstår 

Ett exempel på ett tillståndsbaserat underhåll är vibrationsanalys som indikerar när ett lager är på väg mot ett haveri eller när en värmekamera visar om ett lager har för lite smörjmedel eller för mycket smörjmedel.  

Andra typer av tillståndsbaserat underhåll kan vara att byta däck på gaffeltruckar vid faktiskt slitage eller att byta rör vid en viss nivå av korrosion. 

korrosionnivån indikerar tillståndet
Däckslitaget indikerar tillståndet
Termografi visar felaktig smörjning
Oljeanalys indikerar behov av oljebyte

När borde man använda tillståndsbaserat underhåll?

Det finns alltså många metoder att använda sig av exempelvis vibrationsmätning, ultraljudoljeanalys etc. men först och främst bör man säkerställa att rätt processer och rutiner finns på plats i underhållsverksamheten.  

Först när rätt rutiner finns på plats kan verksamheten agera på den data övervakningen kommer in medNär detta är gjort kan tillståndsbaserat underhåll ge stora intjäningar i tid och kostnader.  

Innan ni börjar använda tillståndsbaserat underhåll bör ni också säkerställa att utrustningen genomgår rätt förebyggande underhåll och att den är monterad på rätt sätt. rpå kan ni också kontrollera att inga andra modifieringar behöver genomföras. När detta är konstaterat blir tillståndsbaserat underhåll nästa naturliga steg till förbättring. 

Genom att delvis övergå till tillståndsbaserat underhåll kan underhållsavdelningen också avsätta mer resurser till komplicerade arbeten och förbättringar snarare än att lägga tid på repetitiva och tidskrävande uppgifter 

Tidsbesparingarna kommer bland annat från tiden som går åt till avhjälpande och förutbestämt underhåll då förlängda ledtider vid montering och andra praktiska hinder ofta uppkommer. 

En annan stor fördel är möjligheten att förlänga utrustningens livslängd. 

Tillståndsbaserat underhåll lämpar sig särskilt väl för utrustning med hög kritikalitet eftersom tillståndsindikationen ger underhållsavdelningen tillräckligt med tid för att schemalägga ett underhållsarbete innan produktionen påverkas negativt.  

Tillståndsindikationen kan också svara på vilken del som är på väg att haverera vilket sparar tid och försäkrar om att man inte byter ut saker i onödan 

En vibrationsanalys kan till exempel fastslå att en roterande del i en koppling är på väg mot ett haveri. Skulle haveriet uppstå utan vibrationsanalys däremot så hade mycket tid gått åt till att felsöka hela utrustningen 

Hur börjar man använda tillståndsbaserat underhåll?

Till att börja med bör underhållsavdelningen göra en kritikalitetsanalys av utrustningen för att välja rätt enheter att börja med.  

Om det är uppenbart vilka enheter som är kritiska och om ni bara vill bekanta er med tekniken kan ni hoppa över kritikalitetsanalysen. Därefter kan ni utöka användningen när ni fått grepp om utrustningen ni började med och därefter succesivt gå neråt i hierarkin. 

Det tillståndsbaserade underhållet behöver heller inte ersätta det förutbestämda underhållet direktSkulle ni genomföra ett underhåll baserat på en tillståndsindikation kan ni helt enkelt stryka det kalenderbaserade underhållet som infaller därpå. Därmed blir förändringen mindre och startsträckan kortare.  

Undvik enheter som är lätta att demontera och montera upp, det är bättre att fokusera på mer komplexa enheter med fler moment och längre ledtider 

Det är också viktigt att engagera och motivera underhållsavdelningen samt andra intressenter kring varför det är så viktigt att ständigt övervaka och kontrollera tillståndet. Den som skall godkänna investeringen kanske nöjer sig med motiveringen att ett enda åtgärdat luftläckage kan tiodubbla avkastningen på investeringen  

Andra kollegor på underhållsavdelningen kanske blir motiverade av att övergå från ett tidspressat
FU-schema till en högre andel tillståndskontroller. 
 

Bygg inte upp en teknikskuld – börja smått

Just nu ser vi att många industrier väntar på att andra skall anamma tekniken för att eventuellt hoppa på tåget själva senare.  

Det är en riskabel prioritering eftersom om verksamheten avstår från att själva bekanta sig med den nya tekniken så kommer teknikgapet att bli väldigt stort framtiden. Det är bättra att testa och förstå den nya tekniken innan utvecklingen springer för långt framåt.  

Därtill kan vi nämna att teknikutvecklingen idag går mycket fortare nu än på väldigt länge. Såhär många teknologiska framsteg har vi inte sett sedan slutet på 1800-talet då Världen förändrades helt på bara ett tiotal årIngen vill vara den verksamheten som stod stilla under samma period.   

Nästa naturliga steg blir prediktivt underhåll då verksamheter kan förutse haverier med all insamlade data och någon gång måste man börja samla in data.  

Att börja är viktigare än perfekt

Vi befinner oss i en situation där framförallt massabruken kommit väldigt långt medan övriga industrier fortfarande balanserar sitt avhjälpande underhåll mot sitt förebyggande underhåll. Undantag finns såklart också. 

Det är därför en god idé att börja testa den nya tekniken. Att förfina tillämpningen kan man göra i ett senare skede. Det viktiga är att bara börja, resten är enkelt. Ni kan lägga upp era vibrationsmätningar, oljeanalyser och termografier som återkommande arbetsorder.  

Sensorer blir mindre och mindre och de blir dessutom lättare att koppla samman med olika system. Om ni dessutom har något SCADA systemPLC:er eller dylikt finns redan verktyg på plats för att låta faktiska värden berätta när ett arbete behöver utföras.   

Behöver ni någon hjälp från oss för att komma igång med tillståndsbaserat underhåll så är vi gärna till hjälp.   

Lycka till med förbättringsarbetet! 

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Du kanske också är intresserad av:

Utforska
Idus Underhållssystem

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.