Search
Close this search box.

5 underhållsrapporter
alla borde köra regelbundet

Introduktion till rapporter

Rapporter är en av de viktigaste modulerna i varje underhållssystem. Det är här som vi tar allt vi matat in i systemet och låter vår inmatade data presentera verksamhetens aktuella status samt vad vi långsiktigt behöver bli bättre på.

Rapporter kan exempelvis visa upp underhållets måluppfyllnad, identifiera flaskhalsar i produktionen och ge ledtrådar i rotorsaksutredningar.

Det finns en stor mängd rapporter som följer med som standard i systemet och anpassningsmöjligheterna är närmast obegränsade.

Av den anledningen kan det vara svårt att veta vilka rapporter som är de bästa att komma igång med.

Vi vill därför med det här blogginlägget lista våra fem rapporter alla verksamheter borde köra regelbundet och som ger en stabil grund att stå på.

Våra 5 rekommenderade rapporter

Rapport 1) Fördelning av underhållstyp

Den här rapporten är en jämförelse mellan vilka underhållstyper som har utförts under en bestämd tidsperiod, oftast föregående månad eller år. Rapporten svarar bland annat på hur det går för verksamheten i sin strävan efter att uppnå en högre andel förebyggande underhåll.

Vanligtvis brukar målet vara ett 80-20-förhållande mellan förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. Eftersom måluppfyllnaden kan variera över tid är det en bra idé att titta på flera jämförbara perioder samtidigt för att uppfatta om utvecklingen går i rätt riktning.

Rapport 2) Antal utförda arbeten per avdelning

Avdelningsrapporten används för att kunna se och jämföra hur olika avdelningars arbetsbelastning ser ut.

Den stora fördelen är att kunna överblicka och trendfölja för att se om åtgärder såsom förbättrat förebyggande underhåll och bättre maskindelar skulle minska det avhjälpande underhållet.

Rapport 3) Tidsuppfyllnad förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll

Den här rapporten visar om verksamheten har rätt förutsättningar för att utföra sina arbeten i tid utifrån det slutförandedatum som anges på arbetsorder.

En tidsuppfyllnadsgrad kan ge underhållsledningen insikter och möjliggöra beslut för att förbättra tidsuppfyllnaden. Möjliga insikter kan vara om något behöver förbättras i planeringsfasen eller om det finns ett behov av nyanställningar eller utbildning.  

Rapport 4) Tio i topp enheter på avhjälpande underhåll

Det här är en av de vanligaste rapporterna, den visar vilka enheter som har högst felfrekvens och som därigenom kräver riktade insatser. Genom att gå ett steg längre kan ni lista vilka specifika fel som förekommer för att uppfatta eventuella mönster. Det här är ett bra första steg i en rotorsaksutredning.

Rapport 5) Kostnadsuppföljning per enhet

Kostnadsuppföljningsrapporten sammanställer kostnader per enhet. Kostnaderna kan delas upp i olika poster exempelvis intern tid, materialkostnader och andra kostnader.

Kostnadsuppföljningen berättar om enheten är lönsam eller olönsam och därigenom om den är värd att renovera eller om företaget borde investera i ny utrustning.

Summering:

Rapporter är viktiga för att kunna följa upp underhållsorganisationens måluppfyllnad. Det finns flera olika saker att följa upp men ett bra första steg är att exempelvis se om det avhjälpande underhållet är i nedåtgående trend eller om felfrekvenserna minskar.

Ni kan både ta pulsen på verksamheten här och nu men också hitta värdefulla insikter som skapar förbättringar långt in i framtiden.

Om ni kör de här fem rapporterna regelbundet kommer ni definitivt att ha kommit en bra bit på vägen i ert förbättringsarbete.

Idus innehåller en stor mängd standardrapporter. Skulle ni behöva något utöver dessa går det också att skapa skräddarsydda rapporter. Det enda som behövs för att få ut bra rapporter är inmatade data.

Om ni behöver någon hjälp med att ställa in era rapporter eller om ni vill ha hjälp att komma igång så finns alltid er förbättringsledare till hjälp.

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Nyfiken på vad vi kan göra för er?
Prata med sälj
Demovisning av Idus
Idus Möte ILG
Redan kund?
Kontakta din underhållsexpert

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.