Sök
Stäng denna sökruta.

Så blir ni bättre på avhjälpande underhåll

Introduktion

Avhjälpande underhåll, detta skamfilade fenomen som vi alltid i alla lägen jobbar för att undvika. Men i viss mån går det inte att helt undvika avhjälpande underhåll och när felen väl dyker upp behöver vi vara på plats för att inte låta dom hinna växa och bli större  

I det här blogginlägget kommer vi att titta på saker som vi direkt kan implementera för att få till ett bättre avhjälpande underhålldär finns väldigt många fördelar att dra nytta av.   

Vad är avhjälpande underhåll?

Till att börja med kan vi konstatera vad avhjälpande underhåll faktiskt är. Avhjälpande underhåll är åtgärder som genomförs efter att ett funktionsfel har uppstått, därav benämningen felavhjälpande underhåll, avsikten är att få enheten i sådant tillstånd att man kan utföra krävd funktion. 

Avhjälpande underhåll kan delas upp i akut underhåll för att omedelbart undvika haverier eller uppskjutet underhåll för att schemalägga en åtgärd till ett närliggande datum.   

Uppdelning av avhjälpande underhåll
Uppdelningen av avhjälpande underhåll

Avhjälpande underhåll är inte att köra utrustningen till dess att den stannar eller går sönder vilket är en mycket sämre metod och kan i förlängningen innebära att utrustningens livslängd reduceras kraftigtAtt köra till haveri är också ogynnsamt av tidsmässiga och ekonomiska skäl. 

Låt inte felen växa och bli större

Avhjälpande underhåll handlar alltså om att hitta och åtgärda felen innan felen hinner växa och bli större. I takt med att felen växer så kommer också reparationstiden att öka. I slutändan innebär det längre stillestånd, försenade kundleveranser och att företaget förlorar pengar. 

Hur avhjälpande underhåll blir större och växer
Små fel växer och blir större

Avhjälpande underhåll behöver i sig självt inte vara något dåligt och kan till och med vara att föredra på utrustning som inte är kritisk för att andra delar av processen skall fortsätta att fungera.

Avhjälpande underhåll är däremot inte en bra strategi när det kommer till utrustning av högre kritikalitet och som håller igång produktionen längre fram i kedjan.  

Praktiska tillämpningar att pröva

Avhjälpande underhåll handlar som konstaterat om att fånga felen och fixa felen när de fortfarande är småDå är det helt kritiskt att ha ett bra underhållssystem med en enkel modul för felanmälan. 

Det måste vara enkelt för operatörer eller andra felanmälare att enkelt anmäla var felen finns och att beskriva felen med en text eller en bild.   

Formulär för felanmälan och avhjälpande underhåll
Felanmälan i Idus Web

Ju fortare felet kommer in desto snabbare kan underhållsavdelningen planera åtgärderna. Det kan hända att felet fortfarande är så litet att man dessutom hinner vänta någon dag eller vecka på att få hem rätt material.

I det här fallet slipper företaget dessutom ha allt för mycket material hemma i lager och slipper därmed binda upp en massa onödigt kapital.

När underhållsavdelningen väl kommit ur den negativa spiralen av akuta och tidskrävande reparationer kan man istället börja ägna sig åt kontroller och inspektioner.

Man kan då dessutom få med åtgärderna i ett framtida planerat stopp. Underhållsappen är ett bra verktyg för att rondera och inspektera utrustningen på ett effektivt och standardiserat sätt och samtidigt spara allt som är fel så inget glöms bort.

Under min tid på en större industri kunde vi till en början hitta massor med fel som vi sedan schemalade till nästa planerade stopp. De efterföljande åren hittade vi knappt några fel alls. Det var bevisligen så att fel tenderar att växa under lång tid och man får alltså lång tid på sig att åtgärda felen bara man ger sig själv tid att noggrant söka upp felen.

Bättre dokumentation löser felen snabbare

Ibland är det väldigt bråttom att lösa fel. Då behöver systemet också innehålla uppdaterad dokumentation på utrustningen såsom underhållsinstruktioner, reservdelar och manualer. Det räcker långt att bara lägga in PDF:er från leverantören för att snabbt komma åt information som är nödvändig i stunden.  

Det är extra viktigt att underhållsteknikerna kan ha med sig dokumentationen ute på plats där felet faktiskt finns, där är en mobilapp väldigt hjälpsam.  

Tänk er tidsbesparingen att kunna stå framför maskinen och zooma in på de ingående delarna utan att behöva gå iväg till en dator och söka sig fram till informationen.  

Dokument i underhållsappen

Om det akuta felet eller haveriet inträffar utanför vanliga arbetstider är det en god idé att arbeta med beredskapsplaner som produktionen kan läsa av och ringa in vid behov.   

Summering:

Avhjälpande underhåll kan vara nödvändigt ibland och till och med föredömligt på vissa typer av utrustning. Avhjälpande underhåll gör sig bäst när underhållsavdelningen tidigt upptäcker små fel och avvikelser och hinner åtgärda felen långt innan de hinner skapa något verkligt problem.

Nyckeln till ett effektivt avhjälpande underhåll är att få in felen tidigt och det görs enklast genom att ha ett användarvänligt och accepterat underhållssystem. Underhållsteknikerna kan också inspektera utrustningen och proaktivt leta upp fel för att lägga in dessa i systemet.  

Det går inte att planera för alla eventualiteter dock och när olyckan väl är framme så är det viktigt att ha bra dokumentation i systemet. Det kan också vara en bra idé att ha beredskapsgrupper som kan ringas in när något har gått riktigt illa utanför vanliga arbetstimmar.  

Med detta i åtanke skall ett visst avhjälpande underhåll på rätt utrustning skapa möjligheter för att bedriva en effektiv process med minimala störningar på produktionen. Resultatet blir rätt underhåll i rätt tid till lägsta möjliga kostnad.  

Lycka till i förbättringsarbetet!

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Utforska
Idus Underhållssystem

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.