Sök
Stäng denna sökruta.

5 vanliga misstag underhållsplanerare gör
och hur du kan undvika dem

Underhållsplanerare - rätt resurser vid rätt tid

Som underhållsplanerare har du en viktig roll i att hålla maskiner och utrustning i toppskick. Din uppgift är att se till att rätt kompetenser, material och verktyg finns på plats vid rätt maskin i rätt tid för att underhållet ska bli utfört så snabbt och effektivt som möjligt.

Underhållsplaneraren skall samarbeta effektivt med kollegor, externa firmor och leverantörer.

Men ibland kan det finnas fallgropar och misstag som påverkar resursfördelning och driften negativt. Men oroa dig inte! Vi har sammanställt en lista över vanliga misstag bland underhållsplanerare och hur du kan undvika dem och använda rätt resurser vid rätt tid. 

Misstag 1: Att inte beskriva inspektionerna

Inspektioner är grunden till att förebygga alla typer av fel.

Många haverier går därför också att undvika genom att sätta in tidiga åtgärder så fort felet blir upptäckt. En förutsättning för detta är såklart att regelbundet kontrollera och inspektera utrustningen med avsikt att hitta förutbestämda tecken på fel. Det är därför väldigt viktigt att alla letar efter samma saker.

Genom att inspektera ofta och grundligt kan ni hitta och eliminera felen innan de hinner växa. Kom ihåg att vara tydliga med vad som faktiskt är slitage och hur man går vidare med en avvikelse. Vid otydliga instruktioner kommer olika personer att göra olika tolkningar. Var därför extra tydlig, vad är ett slitage och vad händer om ett slitage uppstått? Var så tydlig på arbetsordern att alla kommer förstå.

Inta en proaktiv strategi och planera så utförliga inspektioner som möjligt. Bestäm ett intervall för inspektionerna och prioritera att genomföra alla inspektioner och förebyggande arbeten som infaller.

Misstag 2: Bristande dokumentation

Att inte ha tillräcklig dokumentation över underhållsaktiviteter och utförda arbeten. Alla underhållsplanerare behöver bra data för att kunna planera in rätt mängd underhåll. Om en underhållsplanerare saknar bra data behöver de gissa intervaller och åtgärder. I de fallen riskerar planerarna också att utföra för mycket underhåll vilket är väldigt kostsamt och resurskrävande eller att genomföra för lite underhåll vilket leder till haverier och andra ekonomiska förluster.

Se i stället till att ha ett datoriserat underhållssystem där ni faktiskt kan analysera data och se vilken nivå som är rätt baserat på befintlig historik men även hur lång tid arbeten brukar ta och vilka misstag och förseningar som kan uppstå.

Data i underhållssystemet

Underhållsplanerare behöver stora mängder information för att kunna avsätta rätt tid och resurser till stora och komplexa arbeten. Mycket av detta inbegriper också kontakt med leverantörer och extern personal och då är det en förutsättning att ha allt samlat på samma plats.

Misstag 3: Att inte utnyttja nya tekniska hjälpmedel

Teknikutvecklingen går i en väldigt hög fart. Från en månad till en annan kommer nya produkter och metoder som är till stor nytta för alla branscher.

Som underhållsplanerare bör du åtminstone hålla dig ajour med vad som händer inom underhållsbranschen och hur andra bolag anammat ny teknik. Läs branschnyheter och håll kontakt med leverantörer för att förstå vad som kommit eller är på väg att komma.

För en underhållsplanerare kan teknikutnyttjande innebära att frisätta resurser, förebyggande underhåll och produktionstid genom att koppla upp kritisk utrustning med sensorer i stället för att följa gedigna FU-planer.

Misstag 4: Att inte utnyttja nätverk och kontakter

Alla kan lära av varandra oavsett om det handlar om ny teknik, rutiner eller processer. Även om två verksamheter kommit olika långt på sin udnerhållsresa finns det ändå massor av lärdomar att hämta.

En prestigelös inställning, ett sökande efter nya lärdomar och nya kontakter kommer hjälpa er att komma långt i arbetet med att lösa de utmaningar ni har idag.

Misstag 5: Att spendera för mycket tid vid skrivbordet

Som underhållsplanerare behöver du ha löpande kontakt med olika avdelningar, grupper och intressenter. För att bli framgångsrik måste du spendera lika mycket tid ute i anläggningen som vid skrivbordet.

För att förstå hur ett arbete skall bli utfört på bästa sätt måste du också veta hur utrustningen ser ut, hur den är placerad, vilka hinder som finns och vad som kan bli problematiskt att hantera.

Underhållsplanerare behöver också bygga framgångsrika partnerskap med underhållstekniker, elektriker och maskinoperatörer för att vinna ny kunskap.

Underhållsplaneraren skall inte göra allt

Som en sjätte punkt och därmed en bonus nämner vi också att underhållsplanerare skall ha ett begränsat ansvarsområde. Det är viktigt att en underhållsplanerare inte får ett för brett ansvarsområde som då börjar likna vad en underhållsingenjör gör eller vad underhållschefen gör.

En underhållsplanerare skall hålla sig till sin kärnkompetens som är att

Hitta och eliminera omarbete

För att genomföra bättre underhållsåtgärder kan underhållsplanerare fokusera på att hitta och eliminera alla typer av omarbete då själva arbetet, materialet eller planen varit felaktig och därför gjort att arbetet behövde göras om.

För att genomföra bättre underhållsåtgärder kan underhållsplanerare fokusera på att hitta och eliminera alla typer av omarbete då själva arbetet, materialet eller planen varit felaktig och därför gjort att arbetet behövde göras om.

Lycka till med förbättringsarbetet! 

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.