Underhåll

Idus är ett komplett underhållssystem för hela organisationen. Alla välbehövliga moduler som felanmälan, arbetsorder, avrapportering, stopptidsregistrering, rondlistor, loggbok, aktivitetslistor, gantt-plan och gantt-schema etc finns tillgängliga. 

Statistik & Rapporter

Systemet har ett brett utbud av rapporter, närmare 80 stycken. Exempel på statistik ni kan få ut är förekommande fel, felfrekvenser, ledtider, materialkostnader, interna och externa kostnader osv. Ni kan även göra era egna rapporter med verktyget som medföljer.

Dokumenthantering

Idus innehåller ett komplett dokumenthanteringssystem. Alla typer av dokument kan läggas i dokumentarkivet från vilket dokument kan knytas till objekt, planeringar och arbetsorder. Dokument sparas med versionsnummer och är alltid sökbara.

Bildnavigering

En stor del av användarvänligheten ligger i bildnavigeringen. Härifrån kan ni enkelt klicka er ner i anläggningen,  klicka på ett objekt för att skapa ärenden, se historik, teknisk data, garantier, elscheman, tillhörande reservdelar och mycket mer.

Förrådshantering

Förrådshanteringen innehåller de behövliga delarna för att sköta ett underhållsförråd, såsom flera förråd, inventering, inleverans, uttag, retur, leverantörer, förrådsvärden, saldon med mera. En särskilt praktisk funktion är att Idus kommer påminna dig när artiklar har nått sin beställningspunkt.

Ekonomisk uppföljning

I underhållssystemet finns obegränsade möjligheter för ekonomisk styrning från till exempel affärskonto, kostnadsställen, kostnadsbärare med mera. För planering, förråd, inköp, budget, kostnadsuppföljning med mera. Alla kostnader kan överföras till ert affärssystem.

Integrationsmöjligheter

Idus kan integreras med alla typer av system. Här nedan hittar ni vanliga typer av integrationer.

Affärssystem/ERP

Idus kan integreras med ert affärssystem/ekonomisystem, ERP för överföring av exempelvis underhållskostnader, förrådstransaktioner, förrådssaldon, arbetskostnader etc. 

OPC/PLC

Idus kan hämta signaler från OPC/PLC och låta dessa signaler ligga till grund för tillståndsbaserat underhåll. Olika typer av signaler kan vara drifttider, till och frånslag, spänning etc.

HMI/SCADA

Ni kan integrera Idus med ert SCADA-system för överföring av signaler vilka triggar felanmälan eller arbetsorder. Ni kan även få ett gemensamt gränssnitt där en högerklick i SCADA visar Idus kommandon.

Stäng meny
7 faktorer som lyfter underhållet Idus

Missa inget!

Prenumerera och få vår e-bok gratis!